ERK Activation Globally Downregulates miRNAs through Phosphorylating Exportin-5
Cancer Cell (2016) - Comments
pubmed: 27846390  doi: 10.1016/j.ccell.2016.10.001  issn: 1878-3686  issn: 1535-6108 

Hui-Lung Sun, Ri Cui, JianKang Zhou, Kun-yu Teng, Yung-Hsuan Hsiao, Kotaro Nakanishi, Matteo Fassan, Zhenghua Luo, Guqin Shi, Esmerina Tili, Huban Kutay, Francesca Lovat, Caterina Vicentini, Han-Li Huang, Shih-Wei Wang, Taewan Kim, Nicola Zanesi, Young-Jun Jeon, Tae Jin Lee, Jih-Hwa Guh, Mien-Chie Hung, Kalpana Ghoshal, Che-Ming Teng, Yong Peng, Carlo M. Croce