Safety and immunogenicity of a heterologous boost with a recombinant vaccine, NVSI-06-07, in the inactivated vaccine recipients from UAE: a phase 2 randomised, double-blinded, controlled clinical trial
bioRxiv (2022) - Comments
doi: 10.1101/2021.12.29.21268499 

Nawal AlKaabi, Yun Kai Yang, Jing Zhang, Ke Xu, Yu Liang, Yun Kang, Ji Guo Su, Tian Yang, Salah Hussein, Mohamed Saif ElDein, Shuai Shao, Sen Sen Yang, Wenwen Lei, Xue Jun Gao, Zhiwei Jiang, Hui Wang, Meng Li, Hanadi Mekki Mekki, Walid Zaher, Sally Mahmoud