Heterologous prime-boost immunization with CoronaVac and Convidecia
bioRxiv (2021) - Comments
doi: 10.1101/2021.09.03.21263062 

Jingxin Li, Lihua Hou, Xiling Guo, Pengfei Jin, Shipo Wu, Jiahong Zhu, Hongxing Pan, Xue Wang, Zhizhou Song, Jingxuan Wan, Lunbiao Cui, Junqiang Li, Xuewen Wang, Lairun Jin, Jingxian Liu, Fengjuan Shi, Xiaoyu Xu, Yin Chen, Tao Zhu, Wei Chen