CEACAM6 attenuates adenovirus infection by antagonizing viral trafficking in cancer cells
Journal of Clinical Investigation (2009) - Comment
pubmed: 19411761  doi: 10.1172/jci37905  issn: 1558-8238  issn: 0021-9738 

Yaohe Wang, Rathi Gangeswaran, Xingbo Zhao, Pengju Wang, James Tysome, Vipul Bhakta, Ming Yuan, C.P. Chikkanna-Gowda, Guozhong Jiang, Dongling Gao, Fengyu Cao, Jennelle Francis, Jinxia Yu, Kangdong Liu, Hongyan Yang, Yunhan Zhang, Weidong Zang, Claude Chelala, Ziming Dong, Nick Lemoine