NKILA represses nasopharyngeal carcinoma carcinogenesis and metastasis by NF-κB pathway inhibition
PLoS Genetics (2019) - Comment
pubmed: 31430288  doi: 10.1371/journal.pgen.1008325  issn: 1553-7404 

Wei Zhang, Qiannan Guo, Guoying Liu, Fang Zheng, Jianing Chen, Di Huang, Linxiaoxiao Ding, Xing Yang, Erwei Song, Yanqun Xiang, Herui Yao