Immunogenicity and safety of a recombinant adenovirus type-5 COVID-19 vaccine in adults: data from a randomised, double-blind, placebo-controlled, single-dose, phase 3 trial in Russia
bioRxiv (2022) - Comments
doi: 10.1101/2022.03.01.22271507 

Dmitry Lioznov, Irina Amosova, Savely A. Sheetikov, Ksenia V. Zornikova, Yana Serdyuk, Grigory A. Efimov, Mikhail Tsyferov, Mikhail Khmelevskii, Andrei Afanasiev, Nadezhda Khomyakova, Dmitry Zubkov, Anton Tikhonov, Tao Zhu, Luis Barreto, Vitalina Dzutseva