Silencing Long Non-coding RNA LINC01224 Inhibits Hepatocellular Carcinoma Progression via MicroRNA-330-5p-Induced Inhibition of CHEK1
Molecular Therapy — Nucleic Acids (2020) - Comments
pubmed: 31902747  doi: 10.1016/j.omtn.2019.10.007  issn: 2162-2531 

Dan Gong, Peng-Cheng Feng, Xing-Fei Ke, Hui-Lan Kuang, Li-Li Pan, Qiang Ye, Jian-Bing Wu