Effect of thermal helium-oxygen mixture on viral load in COVID-19
PULMONOLOGIYA (2020) - Comments
doi: 10.18093/0869-0189-2020-30-5-533-543  issn: 2541-9617  issn: 0869-0189 

L. V. Shogenova, S. D. Varfolomeev, V. I. Bykov, S. B. Tsybenova, A. M. Ryabokon, S. V. Zhuravel, I. I. Utkina, P. V. Gavrilov, S. S. Petrikov, A. G. Chuchalin, A. A. Panin