ZNF503 accelerates aggressiveness of hepatocellular carcinoma cells by down-regulation of GATA3 expression and regulated by microRNA-495
American journal of translational research (2019) - Comments
pubmed: 31312355  issn: 1943-8141 

Guozhi Yin, Zhikui Liu, Yufeng Wang, Liankang Sun, Liang Wang, Bowen Yao, Runkun Liu, Tianxiang Chen, Yongshen Niu, Qingguang Liu