CRISPR/Cas9-Mediated OC-2 Editing Inhibits the Tumor Growth and Angiogenesis of Ovarian Cancer
Frontiers in Oncology (2020) - Comments
doi: 10.3389/fonc.2020.01529  issn: 2234-943x  pubmed: 32984003 

Tongyi Lu, Ligang Zhang, Wenhui Zhu, Yinmei Zhang, Simin Zhang, Binhua Wu, Ning Deng