Evaluation of Hypertension Patient Management During Family Medicine Trainee Education
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi (2023) - Comment
doi: 10.34087/cbusbed.1284455  issn: 2147-9607 

Olgu AYGÜN, Ozden GOKDEMIR, Ediz YILDIRIM, Gizem LİMNİLİ, Dilek GÜLDAL