A Novel Protein Drug, Novaferon, as the Potential Antiviral Drug for COVID-19
bioRxiv (2020) - Comments
doi: 10.1101/2020.04.24.20077735 

Fang Zheng, Yanwen Zhou, Zhiguo Zhou, Fei Ye, Baoying Huang, Yaxiong Huang, Jing Ma, Qi Zuo, Xin Tan, Jun Xie, Peihua Niu, Wenlong Wang, Yun Xu, Feng Peng, Ning Zhou, Chunlin Cai, Wei Tang, Xinqiang Xiao, Yi Li, Zhiguang Zhou