Assessment of a Health Promotion Model on Obese Turkish Children
The journal of nursing research : JNR (2017) - Comments
pubmed: 29099476  doi: 10.1097/jnr.0000000000000238  issn: 1948-965x  issn: 1682-3141 

Berna Eren Fidanci, Nalan Akbayrak, Filiz Arslan