Tocilizumab Ameliorates the Hypoxia in COVID-19 Moderate Patients with Bilateral Pulmonary Lesions: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Trial
SSRN Electronic Journal (2020) - Comments
doi: 10.2139/ssrn.3667681  issn: 1556-5068 

Dongsheng Wang, Binqing Fu, Zhen Peng, Dongliang Yang, Mingfeng Han, Min Li, Yun Yang, Tianjun Yang, Liangye Sun, Wei Li, Wei Shi, Xin Yao, Yan Ma, Xiao Jing Wang, Jun Chen, Daqing Xia, Yubei Sun, Lin Dong, Jumei Wang, Xiaoyu Zhu