Potential biochemical markers to identify severe cases among COVID-19 patients
bioRxiv (2020) - Comment
doi: 10.1101/2020.03.19.20034447 

JIANLIN XIANG, JING WEN, XIAOQING YUAN, Shun Xiong, XUE ZHOU, CHANGJIN LIU, XUN MIN