A PLK1 kinase inhibitor enhances the chemosensitivity of cisplatin by inducing pyroptosis in oesophageal squamous cell carcinoma
EBioMedicine (2019) - Comments
pubmed: 30876762  doi: 10.1016/j.ebiom.2019.02.012  issn: 2352-3964 

Mengjiao Wu, Yan Wang, Di Yang, Ying Gong, Feng Rao, Rui Liu, Yeerken Danna, Jinting Li, Jiawen Fan, Jie Chen, Weimin Zhang, Qimin Zhan